Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Verklaring van Erfrecht

Verklaring van erfrecht

Na overlijden vraagt de bank of verzekeringsmaatschappij de erfgenamen vaak om een verklaring van erfrecht. In zo’n verklaring wordt vastgesteld wie de erfgenamen van de overledene zijn en wie er bevoegd is om de rekeningen te beheren, de verzekeringen uit te laten keren of de eventuele woning te verkopen. Het afgeven van een verklaring van erfrecht duurt, afhankelijk van de onderzoeken die gedaan moeten worden bij de Gemeente, 2 à 3 weken. Vaak is er een en/of rekening bij de bank. De bank mag deze bij overlijden van één van de rekeninghouders niet blokkeren. Helaas gebeurt dit toch regelmatig waardoor de erfgenamen niet meer bij de rekening kunnen om noodzakelijke betalingen te doen. Een verklaring van erfrecht is veelal voldoende om de bank -en verzekeringszaken te regelen.

Afhankelijk van een eventueel testament dat de overledene gemaakt heeft moeten er meer zaken geregeld worden zoals de aangifte van de erfbelasting (binnen 8 maanden na overlijden) of vaststelling van de erfdelen.

Schulden

De overledene had schulden. Kan ik de erfenis verwerpen?

Ja. In dit geval dient u zich niet als erfgenaam te gedragen en de erfenis verwerpen. U heeft dan niets meer met de erfenis te maken. U kunt een verwerping rechtstreeks regelen bij de rechtbank van de woonplaats van de overledene (zie www.rechtbank.nl). Houdt u er rekening mee dat, als u verwerpt, uw kinderen in uw plaats komen zodat ook zij eventueel moeten verwerpen. Indien uw kinderen minderjarig zijn moet hiervoor toestemming van de rechter worden aangevraagd.

Ik weet niet of de overledene schulden had. Wat kan ik doen?

U kunt de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dat wil zeggen dat u wel de baten maar niet de lasten van de nalatenschap krijgt (als de nalatenschap negatief blijkt te zijn hoeft u niet te betalen, als de nalatenschap positief blijkt te zijn ontvangt u geld of goederen. Beneficiaire aanvaarding en de afwikkeling is wel duur omdat alles via de rechtbank moet worden aangevraagd. De eventuele schuldeisers moet allemaal worden aangeschreven en de nalatenschap moet tot op de bodem worden uitgezocht wat veel tijd in beslag neemt.

Informatie

Wilt u meer informatie over een erfenis of verklaring van erfrecht dan kunt u meer lezen op de website www.notaris.nl of u kunt de brochure 'Een erfenis, wat nu?' van de KNB Downloaden of Bekijken. Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op!