Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden en zijn verkrijgbaar op het kantoor. Neem hiervoor contact met ons op.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de opdrachtnemer aanspraak op uitkering geeft. In de algemene voorwaarden zijn de verdere beperkingen van de aansprakelijkheid opgenomen.