Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen en huwelijkse voorwaarden

Gaat u trouwen en laat u geen huwelijkse voorwaarden opstellen door de notaris? Dan trouwt u (vanaf 1 januari 2018) in beperkte gemeenschap van goederen. Indien u zaken of vermogen gaat krijgen of kopen die u niet wilt delen met uw toekomstige echtgeno(o)t(e) moet u naar de notaris om één en ander te laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Hierin bepaald u eigenlijk wie er wat krijgt als u uit elkaar gaat.

Geregistreerd partnerschap en partnerschapsvoorwaarden

Een geregistreerd partnerschap komt overeen met een huwelijk en is dus niet hetzelfde als samenwonen. U moet hiervoor naar de Burgerlijke Stand. Het geregistreerd partnerschap wijkt tegenwoordig nauwelijks meer af van een huwelijk. Een geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland niet overal erkend en als er kinderen zijn moeten hiervoor extra dingen geregeld worden. Wel kan, als er geen kinderen zijn, het geregistreerd partnerschap eenvoudiger ontbonden worden dan een huwelijk.

Bij het geregistreerd partnerschap geldt net als bij het huwelijk dat er bij het aangaan van het partnerschap (vanaf 1 januari 2018) een beperkte gemeenschap van goederen is als u geen partnerschapsvoorwaarden laat opstellen. Indien u zaken of vermogen gaat krijgen of kopen die u niet wilt delen met uw partner moet u naar de notaris om één en ander te laten vastleggen. In de partnerschapsvoorwaarden bepaald u eigenlijk wie er wat krijgt als u uit elkaar gaat.

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 is de wet in werking getreden die de omvang van de gemeenschap van goederen beperkt. Op huwelijken/geregistreerd partnerschappen die vóór 1 januari 2018 zijn voltrokken is de algehele gemeenschap van goederen van toepassing, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Echtgenoten hebben dan één gezamenlijk vermogen waar alle goederen en schulden in vallen (m.u.v. giften/erfenissen die onder uitsluitingsclausule zijn ontvangen). Dit blijft voor hen ook na 1 januari 2018 gelden.

Op huwelijken/geregistreerd partnerschappen die vanaf 1 januari 2018 worden voltrokken is de beperkte gemeenschap van goederen van toepassing. Vermogen dat voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap door één van hen is verkregen blijft privé; vermogen dat tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt verkregen en gezamenlijke goederen vallen binnen de gemeenschap. Daarnaast vallen giften/erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen niet langer in de gemeenschap, maar in het privévermogen van de partner die ze verkrijgt. In plaats van een uitsluitingsclausule is dan een insluitingsclausule mogelijk. Om aan te kunnen tonen wat er binnen of juist buiten de beperkte gemeenschap van goederen valt is een goede administratie noodzakelijk.

Om af te wijken van de beperkte gemeenschap van goederen is het nog steeds vereist om vóóraf huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden te laten opstellen bij een notaris. Vooral mensen die al een onderneming hebben moeten oppassen als ze gaan huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De onderneming blijft wel privébezit, maar men is een redelijke vergoeding verschuldigd aan de beperkte gemeenschap en dat is gevaarlijk voor het voortbestaan van de onderneming bij scheiding. Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden worden dan al heel snel noodzakelijk.

Voor meer informatie over deze nieuwe wet en de beperkte gemeenschap van goederen kunt u hier kijken.