Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Woning kopen

Bij kopen van een woning komen veel zaken kijken. Uitleg over diverse zaken kunt u lezen in de brochure 'Woning kopen'. Deze kunt u hier Downloaden of Bekijken.

Aankopen via een makelaar

Als u via een makelaar een woning aankoopt dan stelt deze een koopovereenkomst (koopcontract) op. Hierin worden afspraken vastgelegd over de aan te kopen woning. Aan de hand van de koopovereenkomst en aanvullende informatie maakt de notaris een akte van levering. Deze moet, eventueel samen met een hypotheekakte, tijdens de overdracht bij de notaris getekend worden.

In de koopovereenkomst wordt ook vastgelegd welke notaris voor de overdracht moet zorgdragen. De makelaar stuurt vervolgens de getekende koopovereenkomst naar de notaris op. Indien u voor ons heeft gekozen dan ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met meer informatie en een inlichtingenformulier als bij de koopovereenkomst hebben ontvangen.

Aankopen zonder makelaar

Indien u zonder makelaar aankoopt dan moet u samen met de verkoper zelf voor een koopovereenkomst zorgen. Wij kunnen u hierbij helpen of de koopovereenkomst voor u opstellen. Indien u dit wilt horen wij dat graag met uw wensen. In de koopovereenkomst legt u samen met de verkoper de afspraken over de aankoop vast. Hierna moet er nog een overdracht bij de notaris plaats vinden waarbij u een akte van levering en eventueel een hypotheekakte tekent.

Doorlooptijd

Tussen het ontvangen van de getekende koopovereenkomst door ons en het moment van overdragen moet meestal minimaal een maand zitten. Soms is er meer tijd nodig. Dit kan aan onder andere de volgende zaken liggen:

  • Meestal zit er op het pand nog een (oude) hypotheek. Deze moet bij de overdracht dan afgelost worden. Sommige banken hanteren hiervoor een maand opzegtermijn.
  • Voor het vestigen van een nieuwe hypotheek moet de hypotheekverstrekker alle stukken naar ons opsturen en moeten wij alles compleet hebben.
  • Indien er sprake is van een appartement moeten wij veelal bij de vereniging van eigenaren toestemming opvragen. Daarnaast moeten zij ons onder andere een financieel overzicht opsturen.
  • Indien er sprake is van erfpacht moeten wij bij de verpachter toestemming voor de overdracht opvragen. Sommige gemeentes hanteren hiervoor 6 weken. Bij erfpacht kan de overdracht dus bijna nooit binnen een maand plaats vinden.
  • Als aan de verkoperskant een van de eigenaren is overleden of als er bijvoorbeeld sprake is van een echtscheiding of andere bijzonderheden kan dit enige vertraging opleveren.