Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Hypotheek bij aankoop nieuwbouw

 Bij nieuwbouw heeft u geen keuze voor de notaris van de overdracht. Hiervoor is door de bouwer/projectontwikkelaar een project/bouwnotaris aangewezen en de kosten van de overdracht komen, als het goed is, ook niet voor uw rekening.

Voor de hypotheek heeft u echter wel de vrije keuze. De hypotheekakte moet wel op dezelfde dag als de akte van levering passeren. U kunt hiervoor op dezelfde dag naar 2 notarissen, maar over het algemeen wordt er dan voor de akte van levering een volmacht opgesteld. De projectnotaris moet dan een volmacht voor de akte van levering voor u opstellen. Deze volmacht moet bij ons op kantoor getekend worden gelijktijdig met de hypotheekakte. Het is mogelijk dat de projectnotaris voor het opstellen van de volmacht kosten in rekening brengt.

Voor het maken van een hypotheekakte bij de aankoop van een nieuwbouw woning rekenen wij de kosten voor het afsluiten van een normale hypotheek. Onze offerte kunt u hier downloaden.

Wat moet u doen?

 Indien u wilt dat de hypotheekakte bij ons plaats vindt moet u het volgende doen:

  • U mailt aan ons dat de hypotheek bij ons plaats vindt en geeft daarbij aan wie de bouwnotaris is en om welk adres het gaat.
  • U stuurt/mailt ons een kopie van de koop/aannemingsovereenkomst.
  • U geeft aan de bouwnotaris door dat uw hypotheek bij ons passeert en vraagt om een volmacht voor de akte van levering.
  • U geeft aan de bank / uw tussenpersoon door dat uw hypotheek bij ons passeert.

Hoe gaat het verder?

Wij stemmen met de bouwnotaris af wanneer de akten kunnen passeren. De bouwnotaris stelt een volmacht op en zorgt dat deze voor de overdrachtsdatum bij ons is.

U hoeft voor de overdracht niet naar de bouwnotaris maar komt bij ons op kantoor de volmacht voor de overdracht en de hypotheek tekenen. Op die dag zorgen wij ervoor dat de bouwnotaris het benodigde geld voor de aankoop op zijn rekening heeft.

Als wij uw opdracht hebben ontvangen krijgt u van ons een opdrachtbevestiging met daarbij meer informatie over de hypotheekakte.