Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Uit elkaar / verdelingen

Als u uit elkaar gaat kan het zijn dat er een verdeling moet plaats vinden. Indien er gemeenschappelijk bezit is, zoals een woning, erfpacht of aandelen in een BV, dan moet er een akte van verdeling worden gemaakt. Er kunnen verschillende situaties van toepassing zijn. Hieronder vind u informatie over de meest voorkomende situaties. Staat uw situatie er niet tussen of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

U was en bent op geen enkele manier met elkaar verbonden zodat u kunt volstaan met u in te schrijven op een ander adres.

Afhankelijk van de overeenkomst dient u een aantal zaken te regelen. Indien de samenlevingsovereenkomst door ons kantoor is gemaakt is het voldoende u in te schrijven op een ander adres. Bij samenlevingsovereenkomsten door een ander kantoor gemaakt dient u in de overeenkomst goed na te lezen  wat u moet doen bij beëindiging hiervan. Bijvoorbeeld:
- Schrijf u in op een ander adres;
- Schrijf een aangetekende brief naar uw partner dat u de samenwoning beëindigd;
- Maak een onderlinge overeenkomst waarin u afspraken vastlegt of laat de notaris een vaststellingsovereenkomst opstellen.
De hypotheek dient te worden afgelost en u deelt de opbrengst (of het verlies) samen.
Indien één van de partijen in de woning wil blijven wonen moet er meer geregeld worden. Uw eerste stap is die naar de bank. Bij de bank moet er ontslag aansprakelijkheid voor de hypotheek worden aangevraagd of u vraagt bij de bank een nieuwe hypotheek aan op alleen uw naam. De bank zal gaan beoordelen of u in staat bent de lasten voor de woning alleen te dragen. De bank zal vragen naar een werkgeversverklaring, een taxatierapport, uw loonstroken enzovoorts. Ook wordt vaak gevraagd naar een concept van de akte van verdeling. Hier komt de notaris bij in beeld. De notaris moet een akte van verdeling opstellen. Deze akte is eigenlijk de overdracht van het gedeelte van de woning van de vertrekkende partner aan de blijvende partner. 
Indien de woning gezamenlijk is aangekocht in een verhouding van minimaal 40%/60% is voor deze overdracht géén overdrachtsbelasting verschuldigd. In de akte van verdeling worden de onderlinge afspraken vastgelegd en wordt de woning toebedeeld aan één van de partijen. Deze akte wordt bij het kadaster ingeschreven waarna u volledig eigenaar van de woning wordt.