Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Voogdij

U kunt in een testament regelen wie er voor de kinderen zorgt na het overlijden van beide ouders. Ouders kunnen in het testament 1 of 2 personen aanwijzen als voogd. Bij overlijden van de ouders krijgt die persoon het gezag en daarmee de verantwoordelijkheid voor de kinderen.

Aaangeraden wordt 1 voogd te benoemen en een 2e voogd voor het geval de eerste voogd de functie niet kan of wil aanvaarden.

Rechten en plichten voogd

De rechten en plichten van 1 voogd en van gezamenlijke voogden verschillen:

Rechten en plichten bij 1 voogd

Wijst u 1 voogd aan, dan is deze verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. De voogd is niet verplicht dit zelf te doen. Het kind kan bijvoorbeeld ook in een tehuis of pleeggezin verblijven. De voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beheert het vermogen van het kind. De kantonrechter houdt toezicht op de manier waarop het vermogen van het kind beheert wordt. Voor sommige handelingen moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de kantonrechter. Indien nodig en met toestemming van de kantonrechter kan de voogd het vermogen van het kind ook gebruiken om het levensonderhoud van het kind te betalen. 

Rechten en plichten bij gezamenlijke voogdij

Heeft u gezamenlijke voogden aangewezen voor een kind, dan moeten de voogden het kind zelf verzorgen en opvoeden. Zij zijn dan onderhoudsplichtig. zij moet samen de kosten betalen voor het levensonderhoud van het kind. Ook zijn zij samen wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheren zij het vermogen van het kind. De gezamenlijke voogden ontvangen in de regel kinderbijslag.

Voogdij bij echtscheiding en voorkeurspositie andere ouder

Als u overlijdt en in uw testament een voogd heeft benoemd, kan de andere ouder nog steeds een verzoek indienen om het gezag te krijgen. Dit geldt ook als u in het gezagsregister een aantekening heeft laten maken. Doet deze ouder dit binnen 1 jaar, dan heeft hij of zij de voorkeur boven de aangewezen voogd. Doet de ouder dit na 1 jaar of later, dan heeft hij of zij geen voorkeurspositie meer. De ouder krijgt dan alleen het gezag als de situatie is veranderd na de benoeming van de voogd of als bij deze benoeming de rechter is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Gezagsregister

Sinds 1 april 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent. Dit kan door registratie in het gezagsregister. Ouders kunnen hiervoor een formulier invullen op de website Rechtspraak.nl. Dit geeft ouders een goedkopere mogelijkheid om het gezag over hun kinderen vast te leggen.